bilgi@mehmetdadaci.com   (0332) 223 7965   Dahili : 7965  

BAZAL HÜCRELİ KANSER


Bazal hücreli kanser derinin epidermis tabakasından kaynaklanır. Kanseri oluşturan hücreler, normal derinin stratum bazala tabakasındaki hücrelere benzerler. Ama hücreler keratin üreten epidermis hücrelere doğru îarkhlaşmazlar. Bazal hücreli kanser, deri kanserlerinin yaklaşık % 80′ini oluştururlar ve büyük bir sıklıkla da yaşlılarda görülürler. Uzak dokulara metastazları son derece azdır. Genellikle önemsenmediklerinde, bulundukları yerde daha derin tabakalara ve dokulara doğru yayılırlar. Bu kanser çeşidi çok yavaş ilerler ve vücudun herhangi bir bölgesindeki deriyi tutabilir, daha çok yüzde yerleşir. Yalnız bir tane olabileceği gibi aynı kişide, aynı anda bir çok yerde bulunabilir. Genellikle balmumu kıvamında, değişik büyüklükte, krem-gri renkte bazen de ülserli bir nodul ya da nodüller biçimindedir.Yavaş ilerleyen ve herhangi bir rahatsızlık yaratmayan tümörler olduklarından, çoğu kez hasta tarafından önemsenmez. Kuşkusuz tümöre ne kadar erken müdahele edilirse, sonuç da o denli yüz güldürücü olmaktadır. Tümör çeşitli yöntemlerle tedavi edilmektedir. Olaya göre seçilen cerrahi, ışın, ilaç tedavileri % 95′i aşan başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Tedavi için her zamanki koşulu yinelemekte yarar görüyoruz: “NE KADAR ERKEN O KADAR BAŞARILI”