bilgi@mehmetdadaci.com   (0332) 223 7965   Dahili : 7965  

POLIDAKTILI SINDAKTILI


Konjenital anomaliler içerisinde en sık rastlanan deformiteler “el anomalileridir. En sık görülen konjenital el anomalisi polidaktili’dir. Burada genelde fazladan altıncı bir parmak genelde serçe parmağın dış kısmında bulunur. Altıncı parmak elle bağlantısını sadece beslenmesine olanak sağlayan ince bir doku parçası ile sağlayan fonksiyonsuz şekilde olabileceği gibi tüm sinir tendon ve kemik yapıların tam anlamı ile oluştuğu gerçek bir parmak şeklinde de olabilir.
Diğer bir sık görülen el anomalisi sindaktili’dir. Burada iki veya daha fazla parmak bitişiktir. İki parmak arasındaki bağlantı kısmi veya tüm parmak boyunca uzanan cilt yapışıklığıyla olur. Bazen parmak kemikleri arasında da yapışıklık anomaliye eşlik edebilir. Ameliyat genellikle elin ve parmakların normal gelişimini ve fonksiyonunu beklenerek genellikle 3 ile 4 yaşından sonra yapılır. Ancak yaşla beraber deformasyonda artış oluyorsa daha erken dönemde ameliyat yapılmalıdır. Ameliyatla parmaklar sinir ve damarsal bütünlükleri korunarak fonksiyonel olarak birbirinden ayrılır. Oluşacak doku boşluğu çevre yapılardan doku kaydırması ve vücudun başka bir yerinden alınan deri nakli ile kapatılır.
Diğer sık görülen konjenital el anomalileri kısa, eksik veya deforme parmaklar, hareketsiz tendonlar ve anormal sinir veya damarlardır. Çoğu hastada bu defektler cerrahi olarak giderilebilir.


Bu anenalilerin benzerleri ayak parmaklarında da görülebilir.